Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami

Telefon +48 729-29-78-78

Dzwoń 24h na dobę


Zdrowe nawyki po terapii: Zmiana stylu życia

31.10.2023, administrator
Zdrowe nawyki po terapii: Zmiana stylu życia Ośrodek leczenia uzależnień Kraków

Zdrowe nawyki po terapii od uzależnienia są niezwykle ważne, ponieważ pomagają utrzymać trwałą i stabilną rekonwalescencję oraz zapobiegają nawrotom uzależnienia.

Oto kilka zdrowych nawyków, które mogą być pomocne po terapii od uzależnienia:

 1. Terapia ciągła: Utrzymywanie kontynuacji terapii po zakończeniu programu leczenia jest zgodne z rekomendacjami i pozwala na dalszą eksplorację psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw uzależnienia.
 2. Unikanie negatywnych bodźców: Rozpoznawanie sytuacji lub czynników wyzwalających, które mogą indukować pokusę do sięgnięcia po substancje uzależniające, jest kluczowe w procesie przeciwdziałania nawrotom.
 3. Zdrowy styl życia: Implementacja zdrowych nawyków takich jak regularna aktywność fizyczna, zrównoważona dieta oraz utrzymanie odpowiedniego rytmu snu przyczynia się do odbudowy zdrowia psychicznego i fizycznego po okresie uzależnienia.
 4. Wsparcie społeczne: Wspierająca sieć społeczna pełni istotną funkcję w procesie adaptacji po terapii, zapewniając wsparcie emocjonalne i pozytywne wzorce zachowań.
 5. Rozwijanie zdrowych relacji: Tworzenie i utrzymanie zdrowych relacji interpersonalnych, opartych na wzajemnym szacunku i komunikacji, jest celem w procesie rekonwalescencji.
 6. Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem: Nauka skutecznych technik radzenia sobie ze stresem jest kluczowa w celu zminimalizowania ryzyka sięgnięcia po substancje uzależniające w okresach trudności.
 7. Wypełnianie czasu wolnego: Poświęcanie czasu na konstruktywne zajęcia i hobby stanowi ważny element w zapobieganiu nudy i powrotowi do uzależnienia jako formy ucieczki.
 8. Cele i plany: Tworzenie konkretnych celów krótko- i długoterminowych, wraz z opracowaniem strategii ich osiągania, może stanowić bodziec do utrzymania motywacji.
 9. Samoświadomość: Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami oraz potrzebami jest istotne w procesie adaptacji i zapobieganiu nawrotom.
 10. Utrzymywanie regularnych kontroli lekarskich: Kontynuacja rutynowych badań medycznych pomaga monitorować stan zdrowia fizycznego oraz identyfikować potencjalne skutki uboczne związane z wcześniejszym uzależnieniem.
 11. Uczestnictwo w programach wsparcia: Aktywne uczestnictwo w programach wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy, stanowi dodatkowe źródło wsparcia emocjonalnego i psychologicznego dla osób rekonwalescencyjnych.
 12. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z pokusami: Opanowanie technik skutecznego radzenia sobie z nagłymi pokusami może być kluczowym elementem utrzymania trzeźwości i zdrowego stylu życia.

Powyższe strategie stanowią integralny zestaw zaleceń dla osób, które przeszły terapię od uzależnienia i dążą do utrzymania trzeźwości oraz poprawy swojego stanu psychicznego i fizycznego. Wartościowe jest również kontynuowanie wsparcia profesjonalistów w przypadku trudności adaptacyjnych.

Naszym priorytetem jest zapewnienie, że nasi pacjenci po opuszczeniu Ośrodka zawsze będą mieli świadomość, że to miejsce jest dostępne dla nich w przypadku potrzeby wsparcia. Oprócz opcji kontynuacji indywidualnej terapii, organizujemy także spotkania Grupy Wsparcia dla Osób Współuzależnionych. Dodatkowo, od wielu lat funkcjonuje w naszym ośrodku Grupa Wsparcia dla naszych absolwentów, która jest dostępna dla pacjentów po zakończeniu terapii. To oznacza, że nasi pacjenci mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach wsparcia po zakończeniu terapii.

Skontaktuj się z nami +48 729-297-878