Porozmawiaj: 729 29 78 78

Nasz zespół

Poznaj nasz zespół.
U nas pracują tylko wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci,
współpracujemy ze specjalistami i lekarzami.
Personel terapeutyczny uczestniczy w systematycznej superwizji.

Krzysztof Kozerski

Terapeuta uzależnień

Instruktor terapii uzależnień ( certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii )

Od 1990 roku pracuje z osobami uzależnionymi. Początkowo były to osoby uzależnione od narkotyków, następnie leków, a od 2003 roku głównie z osobami mającymi problemy wynikające z nadużywania alkoholu. Jest to blisko 30 lat pracy i praktyki z kilkoma tysiącami osób podczas trudnej do określenia liczbie godzin terapii, tak grupowej jak i indywidualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w:

 • Stacjonarnym ośrodku terapii długoterminowej MONAR w Krakowie,
 • Poradni i punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Krakowie
 • Prywatnych klinikach dla osób z problemem alkoholowym,
 • Telefonie zaufania, w pierwszej poradni internetowej w Polsce,
 • Pracował także jako edukator i szkoleniowiec.

Zawsze była to praca z osobami uzależnionymi, które chciały zmienić swoje życie, z osobami wychodzącymi z udręki, lęku i bólu zależności od psychoaktywnych środków zmieniających świadomość.
Swoje umiejętności stale doskonali na licznych szkoleniach, kursach, warsztatach. Przeszedł również kilkuletnią terapię własną.

Zawodowo najwięcej energii poświęca pracy z osobami chcącymi pozbyć się cierpienia wynikającego z nadużywania alkoholu. Osobami, które chcą odzyskać szacunek do samego siebie, polepszyć sytuację osobistą i rodzinną , które mogły w skutek używania np. alkoholu ulec degradacji.

Renata Wawrzoła Łachut

Psycholog, Psychoterapeuta, mgr Psychologii.

Psycholog ( ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia – Uniwersytet Warszawski ).
Psychoterapeuta ( ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim ).

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczęła już ponad 20 lat temu.

Pracowała w takich miejscach jak:

 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem w Warszawie,
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu – psycholog oddziału odwykowego,
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu – funkcjonariusz SW, starszy psycholog działu penitencjarnego,
 • OIK Bochnia – psycholog.

Oprócz pracy zawodowej uczestniczyła w różnorakich szkoleniach, m.in.:

 • Postępowanie korekcyjno – terapeutyczne wobec sprawców przemocy,
 • Zastosowanie podejścia SFBT wobec sprawców przemocy w rodzinie,
 • „Pomoc dla sprawców przemocy” – prowadzone przez Marka Prajznera z Polish American Association w Chicago,
 • Szkolenie Trenerów Programu dla Sprawców Przemocy Domowej wg. modelu Duluth,
 • Diagnozowanie osobowiści człowieka dorosłego w oparciu o TAT,
 • Organizacja systemu orzeczeń karnych wobec osób używających narkotyki.

Patrycja Myśliwiec

Terapeuta uzależnień

Ukończyła studia magisterskie z resocjalizacji oraz podyplomowe z psychologii i interwencji kryzysu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki szerokiej wiedzy pracuje z osobami uzależnionymi od 1992 roku.

Swoje umiejętności i wiedzę wykorzystała już w takich miejscach jak:

 • Stowarzyszenie Monar, Ośrodek Terapii Długoterminowej dla dorosłych uzależnionych od narkotyków „Dom Monaru” w Krakowie-Pleszowie – terapeuta uzależnień
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, funkcjonariusz w dziale penitencjarnym – wychowawca, a następnie kierownik działu w stopniu majora
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni – specjalista interwencji kryzysowej
 • Miejski Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Bochni
 • Podejmuje również współpracę jako szkoleniowiec, edukator w obszarach tematycznych: uzależnienia i współuzależnienia; sprawców przemocy i ofiar przemocy

Praca i wykształcenie zostały uzupełnione dodatkową wiedzą poprzez liczne szkolenia i kursy takie jak:

 • Postępowanie korekcyjno-terapeutyczne wobec sprawców przemocy w rodzinie I-go stopnia – Niebieska Linia; Zastosowanie podejścia SFBT wobec sprawców przemocy w rodzinie II-go stopnia – Niebieska Linia
 • Udzielanie wsparcia telefonicznego osobom w kryzysie i stanie zagrożenia życia – ROPS Kraków
 • Psychoterapia poznawczo behawioralna w pracy z pacjentem z fobią społeczną i lękiem uogólnionym – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z osobą z zespołem stresu pourazowego (PTSD) – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Specjalistyczna superwizja szkoleniowa dla specjalistów pracujących w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Renata Durda
 • Terapia schematów – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Spotkamy ją podczas indywidualnych sesji wspierająco-terapeutycznych z naszymi klientami. Specjalizuje się w pomocy szczególnie osobom uzależnionym i współuzależnionymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspiera także ofiary przemocy oraz osoby w kryzysach emocjonalnych.

lek. med. Beata Kleber

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog.

lek. med. Wojciech Jarosz

Lekarz

Kardiolog.

lek. med. Mariusz Szczęsny

Lekarz

Internista, Psychiatra.

Ośrodek leczenia uzależnień

Nowy Dzień


Godziny przyjęć

 • Poniedziałek - Niedziela: Czynne całą dobę