Porozmawiaj: 729 29 78 78

Nasz zespół

Poznaj nasz zespół.
U nas pracują tylko wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci,
współpracujemy ze specjalistami i lekarzami.
Personel terapeutyczny uczestniczy w systematycznej superwizji.

Zbigniew Krempicki

Lider zespołu terapeutów, Specjalista terapii uzależnień, mgr Pedagogiki.

Specjalista terapii uzależnień ( certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii )
Pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa oraz interwencja kryzysowa.

Od ponad 16 lat pracuje z osobami uzależnionymi

Pracował w takich miejscach jak:

 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków przy MOPS w Oświęcimiu,
 • Centrum Terapii Narkomanów w Krakowie,
 • Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży w Ochotnicy Dolnej,
 • Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży w Wierzbiu,
 • Ośrodek Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Jeżówce,
 • Dom MONARu w Krakowie.

Jest Animatorem Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR ( certyfikat ).

Figuruje również w sądowej ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Ukończył liczne szkolenia poparte stosownymi certyfikatami.

Krzysztof Kozerski

Terapeuta uzależnień

Instruktor terapii uzależnień ( certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii )

Od 1990 roku pracuje z osobami uzależnionymi. Początkowo były to osoby uzależnione od narkotyków, następnie leków, a od 2003 roku głównie z osobami mającymi problemy wynikające z nadużywania alkoholu. Jest to blisko 30 lat pracy i praktyki z kilkoma tysiącami osób podczas trudnej do określenia liczbie godzin terapii, tak grupowej jak i indywidualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w:

 • Stacjonarnym ośrodku terapii długoterminowej MONAR w Krakowie,
 • Poradni i punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Krakowie
 • Prywatnych klinikach dla osób z problemem alkoholowym,
 • Telefonie zaufania, w pierwszej poradni internetowej w Polsce,
 • Pracował także jako edukator i szkoleniowiec.

Zawsze była to praca z osobami uzależnionymi, które chciały zmienić swoje życie, z osobami wychodzącymi z udręki, lęku i bólu zależności od psychoaktywnych środków zmieniających świadomość.
Swoje umiejętności stale doskonali na licznych szkoleniach, kursach, warsztatach. Przeszedł również kilkuletnią terapię własną.

Zawodowo najwięcej energii poświęca pracy z osobami chcącymi pozbyć się cierpienia wynikającego z nadużywania alkoholu. Osobami, które chcą odzyskać szacunek do samego siebie, polepszyć sytuację osobistą i rodzinną , które mogły w skutek używania np. alkoholu ulec degradacji.

Damian Tobaben

Specjalista terapii uzależnień, mgr Pedagogiki.

Specjalista terapii uzależnień ( certyfikat Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii).
Pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa oraz interwencja kryzysowa.

Od ponad 8 lat pracuje z osobami uzależnionymi

Pracował w takich miejscach jak:

 • Dom MONARu w Krakowie,
 • Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,

Uczestniczył w wielu szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej udokumentowanych stosownymi zaświadczeniami.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Dorota Gurgul

Specjalista terapii uzależnień, mgr Socjologii.

Specjalista terapii uzależnień ( certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ).
Ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia o specjalności ogólnosocjologicznej.

Od przeszło 17 lat pracuje z osobami uzależnionymi.

Pracowała w takich miejscach jak:

 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Nowym Sączu ( kierownik ),
 • Hostel i Mieszkania Readaptacyjne dla osób kończących terapię w Wieliczce oraz Hostel dla osób na programie Metadonowym w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ( opieka nad studentami podczas praktyk w ośrodku Monar ),
 • Szkoła policealna ŻAK w Krakowie ( wykładowca – praca z ludźmi uzależnionymi ),
 • Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach,
 • Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne w Krakowie,
 • Stowarzyszenie Monar Dom Samotnej Matki z Dzieckiem Markot Zopowy,
 • Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie.

Oprócz pracy zawodowej uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych jako prelegent, m.in.:

 • Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Uzależnień – wykład,
 • Udział w konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym”,
 • Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Wektory zmian”,
 • Udział i wykład podczas seminarium „Słowacko – polsko – czeska skuteczność w leczeniu uzależnień” w ODBORNY LIECEBNY USTAV PSYCHIATRICKY PREDNA HORA na Słowacji,
 • Udział w konferencji „Profilaktyka wśród dzieci ulicy – fakty, mity, działania”.

W swojej karierze zawodowej w pracy terapeutycznej współpracowała również z Biurem Pełnomocnika Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Poza tym odbyła ponad 20 różnych kursów i szkoleń uzupełniających jej wiedzę z zakresu pomocy osobom z problemami uzależnień, które są niezwykle pomocne w jej pracy terapeutycznej.

Uczestniczył w wielu szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej udokumentowanych stosownymi zaświadczeniami.

Renata Wawrzoła Łachut

Psycholog, Psychoterapeuta, mgr Psychologii.

Psycholog ( ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia – Uniwersytet Warszawski ).
Psychoterapeuta ( ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim ).

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczęła już ponad 20 lat temu.

Pracowała w takich miejscach jak:

 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem w Warszawie,
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu – psycholog oddziału odwykowego,
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu – funkcjonariusz SW, starszy psycholog działu penitencjarnego,
 • OIK Bochnia – psycholog.

Oprócz pracy zawodowej uczestniczyła w różnorakich szkoleniach, m.in.:

 • Postępowanie korekcyjno – terapeutyczne wobec sprawców przemocy,
 • Zastosowanie podejścia SFBT wobec sprawców przemocy w rodzinie,
 • „Pomoc dla sprawców przemocy” – prowadzone przez Marka Prajznera z Polish American Association w Chicago,
 • Szkolenie Trenerów Programu dla Sprawców Przemocy Domowej wg. modelu Duluth,
 • Diagnozowanie osobowiści człowieka dorosłego w oparciu o TAT,
 • Organizacja systemu orzeczeń karnych wobec osób używających narkotyki.

lek. med. Beata Kleber

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog.

lek. med. Wojciech Jarosz

Lekarz

Kardiolog.

lek. med. Mariusz Szczęsny

Lekarz

Internista, Psychiatra.

Ośrodek leczenia uzależnień

Nowy Dzień


Godziny przyjęć

 • Poniedziałek - Niedziela: Czynne całą dobę