Porozmawiaj: 729 29 78 78

Nasz zespół

Poznaj nasz zespół.
U nas pracują tylko wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci,
współpracujemy ze specjalistami i lekarzami.
Personel terapeutyczny uczestniczy w systematycznej superwizji.

Krzysztof Kozerski

Terapeuta uzależnień

Instruktor terapii uzależnień ( certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii )

Od 1990 roku pracuje z osobami uzależnionymi. Początkowo były to osoby uzależnione od narkotyków, następnie leków, a od 2003 roku głównie z osobami mającymi problemy wynikające z nadużywania alkoholu. Jest to blisko 30 lat pracy i praktyki z kilkoma tysiącami osób podczas trudnej do określenia liczbie godzin terapii, tak grupowej jak i indywidualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w:

 • Stacjonarnym ośrodku terapii długoterminowej MONAR w Krakowie,
 • Poradni i punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Krakowie
 • Prywatnych klinikach dla osób z problemem alkoholowym,
 • Telefonie zaufania, w pierwszej poradni internetowej w Polsce,
 • Pracował także jako edukator i szkoleniowiec.

Zawsze była to praca z osobami uzależnionymi, które chciały zmienić swoje życie, z osobami wychodzącymi z udręki, lęku i bólu zależności od psychoaktywnych środków zmieniających świadomość.
Swoje umiejętności stale doskonali na licznych szkoleniach, kursach, warsztatach. Przeszedł również kilkuletnią terapię własną.

Zawodowo najwięcej energii poświęca pracy z osobami chcącymi pozbyć się cierpienia wynikającego z nadużywania alkoholu. Osobami, które chcą odzyskać szacunek do samego siebie, polepszyć sytuację osobistą i rodzinną , które mogły w skutek używania np. alkoholu ulec degradacji.

Renata Wawrzoła Łachut

Psycholog, Psychoterapeuta, mgr Psychologii.

Psycholog ( ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia – Uniwersytet Warszawski ).
Psychoterapeuta ( ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim ).

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczęła już ponad 20 lat temu.

Pracowała w takich miejscach jak:

 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem w Warszawie,
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu – psycholog oddziału odwykowego,
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu – funkcjonariusz SW, starszy psycholog działu penitencjarnego,
 • OIK Bochnia – psycholog.

Oprócz pracy zawodowej uczestniczyła w różnorakich szkoleniach, m.in.:

 • Postępowanie korekcyjno – terapeutyczne wobec sprawców przemocy,
 • Zastosowanie podejścia SFBT wobec sprawców przemocy w rodzinie,
 • „Pomoc dla sprawców przemocy” – prowadzone przez Marka Prajznera z Polish American Association w Chicago,
 • Szkolenie Trenerów Programu dla Sprawców Przemocy Domowej wg. modelu Duluth,
 • Diagnozowanie osobowiści człowieka dorosłego w oparciu o TAT,
 • Organizacja systemu orzeczeń karnych wobec osób używających narkotyki.

Patrycja Myśliwiec

Terapeuta uzależnień

Ukończyła studia magisterskie z resocjalizacji oraz podyplomowe z psychologii i interwencji kryzysu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki szerokiej wiedzy pracuje z osobami uzależnionymi od 1992 roku.

Swoje umiejętności i wiedzę wykorzystała już w takich miejscach jak:

 • Stowarzyszenie Monar, Ośrodek Terapii Długoterminowej dla dorosłych uzależnionych od narkotyków „Dom Monaru” w Krakowie-Pleszowie – terapeuta uzależnień
 • Zakład Karny w Nowym Wiśniczu, funkcjonariusz w dziale penitencjarnym – wychowawca, a następnie kierownik działu w stopniu majora
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni – specjalista interwencji kryzysowej
 • Miejski Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie w Bochni
 • Podejmuje również współpracę jako szkoleniowiec, edukator w obszarach tematycznych: uzależnienia i współuzależnienia; sprawców przemocy i ofiar przemocy

 

Praca i wykształcenie zostały uzupełnione dodatkową wiedzą poprzez liczne szkolenia i kursy takie jak:

 • Postępowanie korekcyjno-terapeutyczne wobec sprawców przemocy w rodzinie I-go stopnia – Niebieska Linia; Zastosowanie podejścia SFBT wobec sprawców przemocy w rodzinie II-go stopnia – Niebieska Linia
 • Udzielanie wsparcia telefonicznego osobom w kryzysie i stanie zagrożenia życia – ROPS Kraków
 • Psychoterapia poznawczo behawioralna w pracy z pacjentem z fobią społeczną i lękiem uogólnionym – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z osobą z zespołem stresu pourazowego (PTSD) – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Specjalistyczna superwizja szkoleniowa dla specjalistów pracujących w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Renata Durda
 • Terapia schematów – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 

Spotkamy ją podczas indywidualnych sesji wspierająco-terapeutycznych z naszymi klientami. Specjalizuje się w pomocy szczególnie osobom uzależnionym i współuzależnionymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspiera także ofiary przemocy oraz osoby w kryzysach emocjonalnych.

lek. med. Beata Kleber

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog.

Lek. Med. Krzysztof Styczeń

Lekarz

Psychiatra.

Ośrodek leczenia uzależnień

Nowy Dzień


Godziny przyjęć

 • Poniedziałek - Niedziela: Czynne całą dobę