Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami

Telefon +48 729-29-78-78

Dzwoń 24h na dobę


Współuzależnienie – zjawisko i metody leczenia

30.06.2023, administrator

Współuzależnienie jest stanem, w którym osoba bliska uzależnionemu, najczęściej członek rodziny, partner lub przyjaciel, staje się emocjonalnie i psychicznie uzależniona od drugiej osoby. Początkowo wynika to z chęci pomocy i zatroskania, jednak stopniowo przeradza się w destrukcyjny wzorzec zachowań, który może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla obu stron.

Objawy współuzależnienia
Ważne jest zrozumienie, że każdy przypadek współuzależnienia może mieć unikalne objawy i przejawiać się w różnych sytuacjach. Objawy współuzależnienia obejmują nadmierne zaangażowanie w życie uzależnionego, zaniedbywanie własnych potrzeb, czy utratę tożsamości. Osoba współuzależniona często zamyka oczy na problemy uzależnionego, bagatelizując ich powagę lub usprawiedliwiając jego zachowania. Unika konfliktów i stara się uniknąć rozczarowania uzależnionego. Współuzależnienie może prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości, trudności wyrażania swoich potrzeb, opinii i granic.

Metody leczenia współuzależnienia
Współuzależnienie jest zjawiskiem, które można skutecznie leczyć. Istnieje wiele metod terapeutycznych, które pomagają osobom współuzależnionym w odzyskaniu równowagi i zdrowia psychicznego. Terapia indywidualna stanowi jedno z efektywnych narzędzi, umożliwiających koncentrację na własnych potrzebach i emocjach, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także odkrywanie i zmienianie destrukcyjnych wzorców zachowań. Ważnym elementem leczenia jest również terapia grupowa. Przy udziale grupy wsparcia, osoby współuzależnione mają okazję dzielić się swoimi doświadczeniami, otrzymywać wsparcie od innych, którzy przechodzą przez podobne sytuacje, a także uczyć się od siebie nawzajem.

Jeśli dostrzegasz objawy współuzależnienia u siebie lub bliskiej osoby, nie wahaj się szukać pomocy. Prywatny ośrodek terapii leczenia uzależnień Nowy Dzień oferuje kompleksowe wsparcie i profesjonalne metody terapeutyczne, które pomogą przezwyciężyć współuzależnienie i odzyskać równowagę.